Zapytanie ofertowe- zgłoszenie


W celu złożenia oferty prosimy o wypełnienie formularza, co pozwoli nam na przygotowanie oferty cenowej dostosowanej do Państwa wymagań.

Charakterystyka nieruchomości wspólnej wspólnoty mieszkaniowej.

Adres nieruchomości:

Powierzchnia ogółem:

Powierzchnia wykupiona (właściciele indywid.):

Ilość lokali mieszkalnych :

Ilość kondygnacji :

Ilość klatek schodowych:

Ilość garaży:

Rok budowy:

Jakimi usługami Państwo jesteście zainteresowani?


Informacje dodatkowe i uwagi :

Kto aktualnie obsługuje wspólnotę mieszkaniową:
Czy został powołany i kiedy Zarząd Wspólnoty:
Czy zasady sprawowania zarządu nieruchomością wspólną zostały wpisane do umowy notarialnej o stanowieniu odrębnej własności:

Dane osoby upoważnionej do kontaktu :


Adres:
Telefon:
e-mail:


	            Wstecz